Gaia Trondheim | Mellomila 90A | 7018 Trondheim | org.nr: 977 327 687
Industridesigner/PhD Kristin Støren Wigum | KSWigum@gaiatrondheim.no
Tlf: + 47 91 70 19 24 | Fax: + 47 73 53 73 16 | www.gaiatrondheim.no
GAIA TRONDHEIM

ble opprettet som enkeltforetak i 2005 som en del av nettverket Gaia Arkitekter. Forankret i industridesign, tar Gaia Trondheim utgangspunkt i menneskelige behov, økologi og estetikk i utforming av produkter og systemer. Prosjektene er rettet mot bygg, industri eller design for organisasjoner. Gaia Trondheim baserer seg på 10 års forsknings- og designerfaring.

Til Gaia Arkitekter

Gaia Trondheim kjennestegnes ved bruk av designmetodikk som omfavner de større perspektiver såvel som mikronivå med de små detaljer i ett og samme prosjekt. Utvikling av strategier og løsninger inspireres av bærkraftsprinsipper kombinert med oppdragsgivers profil og behov.

Prosess og prosjektledelse
Viktige komponenter i et vellykket prosjekt er gode arbeidsprosesser, tverrfaglige samarbeid og målrettede initativ fra næringsliv, institusjon eller organsiasjon. Gaia Trondheim arbeider tett på mange ulike profesjonelle aktører for å kunne gjennomføre design, forskning og formidling på en helhetlig og aktuell måte.

Gaia Trondheim er lokaliosert i Ilsvika i Trondheim og er en del av Atelier Ilsvika BA. Dette er et kunst- og næringsfellesskap med både kommersielle og ideelle samarbeidsprosjekt.

Til Atelier Ilsvika

Foto: K.S.Wigum, Bakgrunnsskisse: K.S.Wigum